Vidíme sa o rok!

XXVI. Pohár Bodvy - Moldava nad Bodvou, 22.06.2024 - 9:00

Menovite, bez ktorých by sa ani tento rok Pohár Bodvy neuskutočnil:
Albert Attila, Balta István, Csala János, Dienes Noémi, Dobos Anna, Dobos Attila, Dobos Beáta, Dobos Kristóf, Dobos Monika, Dobos Orsolya, Dobos Péter, Greczmajer Diana, Haraszti Tamás, Hronec László, Illés Oszkár, Kelemen Sándor, Kovács Peti, Kupec Judit, Kuzma István, Kuzma Richárd, Lacko Lili, Lacza Levente, Lacza Sándor, Lipován Mihály, Lipován Mónika, Lipták János, Lóčová Dominika, Lóčová Veronika, Lucia Vasilova, Nagy Ágnes, Nagy András, Nagy Éva, Nagy Gabika, Nagy Gabriella, Nagy Juli, Novák Andrea, Pápai Zsófi, Rákay Zsolt, Štark Rudolf, Stromp Pál, Szabó Miklós , Szanyi Imi, Szoták József, Tavarszky Gizella, Tavarszky Péter, Tavarszky Tibor, Zborai Imre, Péter Éva, Nagy István, Dobos Zoltán, Balta Zsolt.

Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní alebo pri priebehu súťaže a boli vynechaní zo zoznamu, našim sponzorom, príslušníkom policajného zboru  a príslušníkom mestskej  polície. 
Ďakujeme súťažiacim, ktorí majú radi túto súťaž, každoročne sa na ňu vracajú  a samozrejme všetkým, ktorí v sobotu doobeda tam boli, povzbudzovali a fandili im. 
Vidíme sa o rok!