Propozície 2024

XXVI. Pohár Bodvy - Moldava nad Bodvou, 22.06.2024 - 9:00

MIESTO KONANIA

beh - cesta medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom  a späť
cyklistika - Moldava nad Bodvou - Budulov - Janík - Žarnov - Turnianská Nová Ves - Hosťovce - Hídvégardó (H) - Tornaszentjakab (H) - Viszló (H) - v obci Rakaca (H) otočka - Viszló (H) - Tornaszentjakab (H) - Hídvégardó (H) - Hosťovce - Turnianská Nová Ves - Žarnov - Peder - Budulov - Moldava nad Bodvou
kolieskové korčule - cesta medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom  a späť

TERMÍN KONANIA PRETEKOV

22. júna 2024 (sobota), o 9:00 hod. (prezentácia od 7:00 do 8:30 hod.)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Beh
DD - Dorastenky, 2010 a mladšie: 1 000 m (trasa)
DC - Dorastenci, 2010 a mladší: 1 000 m
D - Dorastenci/-ky, 2006 - 2009: 5 000 m (trasa)
M1 - Muži, 1985 - 2005: 21 097,5 m (trasa)
M2 - Muži, 1975 - 1984: 21 097,5 m
M3 - Muži, 1974 a starší: 21 097,5 m
Z* - Ženy, 2005 a staršie: 21 097,5 m
M101* - Muži, 1985 - 2005: 10 000 m (trasa)
M102* - Muži, 1984 a starší: 10 000 m
Z10 - Ženy, 2005 a staršie: 10 000 m

*Vyhodnotenie prvých troch víťazov v kategóriách M101, M102 a Z sa uskutoční len v tom prípade, ak v kategóriách odštartuje aspoň 5 pretekárov /ky.

Cyklistika (70 400 m) (trasa)
C1 - Chlapci a dievčatá, 2006 a mladší/-ie
C2 - Muži, 1985 - 2005 
C3 - Muži, 1984 a starší
CZ - Ženy, 2005 a staršie 

Kolieskové korčule (17 500 m) (trasa)
Juniorky a juniori - Dorastenky/ -ci, 2006 a mladšie/ -ší
Senior ženy a muži , 1985 - 2005
U40+ - Ženy a muži, 1984 a staršie/ -ší

Dôležitá informácia: Všetky súťažné kategórie sú vekovo ohraničené. Z toho dôvodu pretekár sa môže zaregistrovať len do tej kategórie, ktorá zodpovedá jeho veku. V opačnom prípade bude pretekár  automaticky preradený do správnej kategórie.

Masový beh - beh pre zdravie: 1 000 m

ŠTART

cyklisti a súťažiaci na kolieskových korčuliach: 9:00 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
masový beh: 9:05 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
bežci (1km, 5 km, 10 km a polmaratón): 9:50 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou

CIEĽ

Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou.

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

Pred budovou Strednej odbornej školy agrotechnickej - Agrotechnikai Szakközépiskola

SLUŽBY

Pre všetkých účastníkov je zabezpečená strava a občerstvenie. Pre pretekárov z väčšej vzdialenosti majú možnosť zarezervovať si ubytovanie v internáte strednej odbornej školy cez stránku Booking.

ŠATŇA

Šatňa a umyváreň je zabezpečená v priestoroch Strednej odbornej školy agrotechnickej - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54  Moldava nad Bodvou.

OBČERSTVENIE

Miesta občerstvenia: pri štarte, pri Hatinách, pri Jasovskom jazere a v cieli. Cyklisti si sami zabezpečujú občerstvenie. Na miestach občerstvenia je k dispozícii minerálna voda.
Po ukončení pretekov organizátori srdečne pozývajú všetkých účastníkov  na obed, ktorý sa  bude podávať na dvore rímskokatolíckej fary (Hlavná 108).

PRIHLÁŠKY

Online registrácia na tomto formulári do 17. júna 2024
Osobne sa môžete prihlásiť v deň pretekov od 7:00 do 8:30 hod.

Účastnícky poplatok: beh, cyklistika a kolieskové korčule

  Štartovné Poznámka
Online registrácia DD, DC - 10 €
Ostatné kategórie - 20 €
17. júna 2024
Registrácie na mieste DD, DC - 15 €
Ostatné kategórie - 30 €
22. júna 2024

 

 

 

 Účasť na Masovom behu je bezplatná, zaregistrovať sa je možné  len na mieste v deň pretekov !
Pretekári obdržia tričko, účastníci masového behu nálepku.
Informácie: 0915 900132, 0905 332459, alebo pod menu Kontakt.

INÉ INFORMÁCIE

  • Časy pretekárov v každej kategórii sa budú merať elektronicky.
  • Každý pretekár sa zúčastní pretekov na vlastnú zodpovednosť (za maloleté dieťa berie zodpovednosť rodič / vedúci klubu), pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Registrácia maloletého dieťaťa je platná iba so súhlasom rodiča, prípadne vedúceho klubu, ktorý musí podpísať súhlas! Súhlas prosíme odovzdať / vyplniť pri registrácií pri preberaní štartového čísla.
  • Za prípadné zranenia organizátori nezodpovedajú a pretekári nemajú nárok na odškodnenie.
  • Pre cyklistov a súťažiacich na kolieskových korčuliach ochranná prilba je povinná, pre inlineistov sú  doporučené chrániče kolien, lakťov a zápästia!
  • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií pretekov.