Pozvánka na XXIII. Pohár Bodvy

Propozície sú zverejnené a online registrácia je spustená.

Dôležité informácie:

  • V bežeckých kategóriách ( M101, M102, Z10) sa dľžka trate zmenila z 8 km na 10 km. Každý bežec štartuje z Moldavy nad Bodvou.
  • Štartovné je naďalej 10 €, na mieste pretekov 20 €.
  • Aj toho roku odmeníme prekonanie traťových rekordov.
  • Počas podujatia budú platiť aktuálne epidemiologické nariadenia.

Stretneme sa v Moldave nad Bodvou.