Online registrácia je uzavretá

Online registrácia na tohtoročný Pohár Bodvy bola uzavretá.
Registrácia bude platná ak ste zaplatili štartovné na účet Združenia Bodvy E.

Mení sa trasa cyklistov

Z dôvodu neistej situácie na hranici sa mení trasa cyklistov. Z trasy sa vynecháva maďarské Hidvégardó. Pretekári z Hosťoviec pokračujú do Turne nad Bodvou, odtiaľ do Žarnova. Zvyšok trasy sa nemení. Tým sa skráti dĺžka trasy na cca 60 km.

 

Pozvánka na XXIII. Pohár Bodvy

Propozície sú zverejnené a online registrácia je spustená.

Dôležité informácie:

Vyhlásenie výsledkov VR

Organizačný team vyhodnotil Virtual Race. Zoznam víťazov nájdete nižšie a gratulujeme! Každý/á výherca/-kyňa a pretekár/-ka dostane výhru resp. medailu a tričko poštou. 

Ďakujeme za účasť a stretneme sa o rok.

Predĺžený termín Virtual Race

Na žiadosť viacerích pretekárov predĺžujeme termín Virtual Race do 4. október 2020.  

Tohtoročné preteky sa neuskutočnia

Na včerajšom  stretnutí ako hlavní organizátori športových pretekov Pohára Bodvy a členovia Združenia Bodva E po zvážení všetkých okolností sme sa rozhodli, že tohtoročné preteky sa neuskutočnia z dôvodu obmedzeného počtu návštevníkov vrátane športovcov na masových športových podujatiach a z neistej ekonomickej situácie.

Dátum pretekov 2020

Preteky Pohára Bodvy sú každoročne súčasťou Moldavských dní.
Vedenie mesta koncom minulého roka zmenil dátum tohto podujatia z júna na začiatok septembra. V dôsledku pandémie však podujatie bude mať skromnejší program, ale Pohár Bodvy by tam mal byť a to 5.septembra 2020

V prípade akýchkoľvek zmien budeme včas informovať verejnosť.

Víťazi 2019

DD - Dorastenky: 1 000 m

  1. Horváthová Annamária – Moldava nad Bodvou (SVK) – Atletic Legion - 00:03:23
  2. Hutkaiová Alexandra - Moldava nad Bodvou (SVK) - Atletic Legion - 00:03:53
  3. Balázs Rita - Moldava nad Bodvou (SVK) – Bl.Sl.Sára Egyházi Alapiskola - 00:04:01

DC - Dorastenci: 1 000 m

Online registrácia je uzavretá

Online registrácia na tohtoročný Pohár Bodvy bola uzavretá.
Registrácia bude platná len vtedy, ak poplatok za štartovné bude pripísaný na účet Združenia Bodva E. najneskôr do 28.06.2019 do 23:59 hod.! V opačnom prípade budete musiať uhradiť štartovné 20€ v deň pretekov. Registrácia bude možná iba na mieste, ako sme to uviedli v propozícii.
Pre včasné pripísanie prostriedkov na náš účet Vám odporúčame vykonať úhradu najneskôrdo 26.06.2019

Číslo účtu: IBAN: SK0709000000000442245187, v prípade platby zo zahraničia je potrebný aj SWIFT-kód: GIBASKBX
Po registrácii ste dostali vyplnený formulár na vašu mailovú adresu,  v ktorom bol uvedený individuálny identifikátor. Prosíme tento identifikátor uviesť pri platení.

Tu si môžete pozrieť zoznam pretekárov, ktorí sa zaregistovali a zaplatili štartovné.

Stretneme sa v Moldave nad Bodvou na hlavnom námestí.

Organizátori

Čakáme mládež!

Rozšírili sme kategóriu pre dorast, aby dostali možnosť na pohyb.
Do 14 rokov sme skrátili trasu na 1 km, osobitne budú ocenení chlapci a dievčatá.
Dorast od 15 do 18 rokov štartuje ako obvykle na trase 5 km, v jednej kategórií bežia chlapci aj dievčatá.

 

Pages