Propozície

MIESTO KONANIA

beh - cesta medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom
cyklistika - Moldava nad Bodvou - Budulov - Janík - Žarnov - Turnianská Nová Ves - v obci Hídvégardó (H) otočka - Chorváty - Hosťovce - Turňa - Žarnov - Peder - Budulov - Moldava nad Bodvou - Mokrance - v Buzici otočka - Mokrance - Moldava nad Bodvou
kolieskové korčule - Moldava nad Bodvou - Mokrance - za prameňom "Büdösvíz" pred Buzicou na moste otočka a späť 

TERMÍN KONANIA PRETEKOV

28. augusta 2021 (sobota), o 9.00 hod. (prezentácia od 7.00 do 8.30 hod.)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Beh
DD - Dorastenky, 2007 a mladšie: 1000 m
DC - Dorastenci, 2007 a mladší: 1000 m
D Dorastenci/ky, 2006 - 2003: 5 000 m
M1 Muži, 2002 - 1982: 21 097,5 m
M2 Muži, 1981 - 1972: 21 097,5 m
M3 - Muži, 1971 a starší: 21 097,5 m
M101* - Muži, 2002 - 1982: 10 000 m
M102* - Muži, 1981 a starší: 10 000 m
Z10 Ženy, 2002 a staršie: 10 000 m
Z* Ženy, 2002 a staršie: 21 097,5 m
*Vyhodnotenie prvých troch víťazov v kategóriách M101, M102 a Z sa uskutoční len v tom prípade, ak sa v kategóriách zaregistrujú aspoň 5 pretekári/ky.

Cyklistika (60 000 m) 
C1 - Dorastenci/ky, 2003 a mladší/ie
C2 Muži, 2002 - 1982 
C3 - Muži, 1981 a starší
CZ - Ženy, 2002 a staršie

Kolieskové korčule (21 097,5 m) 
Juniori - Dorastenci, 2003 a mladší
Juniorky - Dorastenky, 2003 a mladšie
Senior muži - hlavná kategória, 2002 - 1982
Senior ženy hlavná kategória, 2002 - 1982
U50+ - Muži, 1981 a starší
U50+ - Ženy, 1981 a staršie

Dôležitá informácia: Všetky súťažné kategórie sú vekovo ohraničené. Z toho dôvodu pretekár sa môže zaregistrovať len do tej kategórie, ktorá zodpovedá jeho veku. V opačnom prípade bude pretekár  automaticky preradený do správnej kategórie.

Masový beh - beh pre zdravie: 1 000 m

ŠTART

bežci, cyklisti: 9.00 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
súťažiaci na kolieskových korčuliach: 9.05 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
masový beh: 9.10 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou

CIEĽ, VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou.

SLUŽBY

Pre všetkých účastníkov je zabezpečená strava a občerstvenie. Pre pretekárov z väčšej vzdialenosti je na predošlú noc zabezpečený zľavnený nocľah. (Termín požiadania o nocľah je do 31. júla 2021.)

ŠATŇA

Šatňa a umyváreň je zabezpečená v priestoroch Strednej odbornej školy agrotechnickej - Agrotechnikai Szakközépiskola (Hlavná 54), Moldava nad Bodvou

OBČERSTVENIE

Miesta občerstvenia: pri štarte, pri Hatinách, pri Jasovskom jazere a v cieli. Cyklisti si sami zabezpečujú občerstvenie. Na miestach občerstvenia je k dispozícii minerálna voda.
Po ukončení pretekov organizátori srdečne pozývajú všetkých účastníkov na obed, ktorý sa bude podávať v Ietnej záhrade Imperial Clubu (Hlavná 2  Moldava n/B).

PRIHLÁŠKY

Online registrácia na tomto formulári do 23. augusta 2021
Osobne sa môžete prihlásiť v deň pretekov od 7.00 do 8.30 hod.

Účastnícky poplatok: beh, cyklistika a kolieskové korčule

 

Štartovné Poznámka
Online registrácia 10 € do 23. augusta 2021
Registrácia na mieste 20 € 28. august 2021

Účasť na Masovom behu je bezplatná, zaregistrovať sa je možné  len na mieste v deň pretekov!

Pretekári obržia tričko, účastníci masového behu nálepku.
Informácie: 0915 900132, 0905 332459, alebo pod menu Kontakt.

INÉ INFORMÁCIE

  • Časy pretekárov v každej kategórii sa budú merať elektronicky.
  • Každý pretekár sa zúčastní pretekov na vlastnú zodpovednosť (za maloleté dieťa berie zodpovednosť rodič / vedúci klubu), pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Registrácia maloletého dieťaťa je platná iba so súhlasom rodiča, prípadne vedúceho klubu, ktorý musí podpísať súhlas! Súhlas prosíme odovzdať / vyplniť pri registrácií pri preberaní štartového čísla.
  • Za prípadné zranenia organizátori nezodpovedajú a pretekári nemajú nárok na odškodnenie.
  • Pre cyklistov a súťažiacich na kolieskových korčuliach ochranná prilba je povinná, pre inlineistov doporučené sú chrániče kolien, lakťov a zápästia !
  • Dôležité! Počas podujatia budú platiť aktuálne epidemiologické nariadenia.
  • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií pretekov.