Propozície 2022

XXV. Pohár Bodvy - Moldava nad Bodvou, 01.07.2023 - 9:00

MIESTO KONANIA

beh - cesta medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom  a späť
cyklistika - Moldava nad Bodvou - Budulov - Janík - Žarnov - Turnianská Nová Ves - Hosťovce - Hídvégardó (H) - Tornaszentjakab (H) - Viszló (H) - v obci Rakaca (H) otočka - Viszló (H) - Tornaszentjakab (H) - Hídvégardó (H) - Hosťovce - Turnianská Nová Ves - Žarnov - Peder - Budulov - Moldava nad Bodvou
kolieskové korčule - cesta medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom  a späť

TERMÍN KONANIA PRETEKOV

10. septembra 2022 (sobota), o 9.00 hod. (prezentácia od 7.00 do 8.30 hod.)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Beh
DD - Dorastenky, 2008 a mladšie: 1 000 m (trasa)
DC - Dorastenci, 2008 a mladší: 1 000 m
D - Dorastenci/-ky, 2004 - 2007: 5 000 m (trasa)
M1 - Muži, 1983 - 2003: 21 097,5 m (trasa)
M2 - Muži, 1973 - 1982: 21 097,5 m
M3 - Muži, 1972 a starší: 21 097,5 m
Z* - Ženy, 2003 a staršie: 21 097,5 m
M101* - Muži, 1983 - 2003: 10 000 m (trasa)
M102* - Muži, 1982 a starší: 10 000 m
Z10 - Ženy, 2003 a staršie: 10 000 m

*Vyhodnotenie prvých troch víťazov v kategóriách M101, M102 a Z sa uskutoční len v tom prípade, ak sa v kategóriách zaregistrujú aspoň 5 pretekári /ky.

Cyklistika (70 400 m) (trasa)
C1 - Chlapci a dievčatá, 2004 a mladší/-ie
C2 - Muži, 1983 - 2003 
C3 - Muži, 1982 a starší
CZ - Ženy, 2003 a staršie 

Kolieskové korčule (17 500 m) (trasa)
Juniori - Dorastenci, 2004 a mladší
Juniorky - Dorastenky, 2004 a mladšie
Senior muži - hlavná kategória, 1983 - 2003
Senior ženy - hlavná kategória, 1983 - 2003
U50+ - Muži, 1982 a starší
U50+ - Ženy, 1982 a staršie

Dôležitá informácia: Všetky súťažné kategórie sú vekovo ohraničené. Z toho dôvodu pretekár sa môže zaregistrovať len do tej kategórie, ktorá zodpovedá jeho veku. V opačnom prípade bude pretekár  automaticky preradený do správnej kategórie.

Masový beh - beh pre zdravie: 1 000 m

ŠTART

bežci (1 km, 5 km), cyklisti a súťažiaci na kolieskových korčuliach: 9.00 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
bežci (10 km a polmaratón): 9.50 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou
masový beh: 9.05 Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou

CIEĽ

Hlavné námestie v Moldave nad Bodvou.

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

Pred budovou Strednej odbornej školy agrotechnickej - Agrotechnikai Szakközépiskola

SLUŽBY

Pre všetkých účastníkov je zabezpečená strava a občerstvenie. Pre pretekárov z väčšej vzdialenosti je na predošlú noc zabezpečený zľavnený nocľah. (Termín požiadania o nocľah je do 05. septembra 2022)

ŠATŇA

Šatňa a umyváreň je zabezpečená v priestoroch Strednej odbornej školy agrotechnickej - Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54  Moldava nad Bodvou.

OBČERSTVENIE

Miesta občerstvenia: pri štarte, pri Hatinách, pri Jasovskom jazere a v cieli. Cyklisti si sami zabezpečujú občerstvenie. Na miestach občerstvenia je k dispozícii minerálna voda.
Po ukončení pretekov organizátori srdečne pozývajú všetkých účastníkov  na obed, ktorý sa  bude podávať v letnej záhrade Imperial Clubu (Hlavná 2, Moldava n/B).

PRIHLÁŠKY

Online registrácia na tomto formulári do 05. septembra 2022. 07. septembra 2022
Osobne sa môžete prihlásiť v deň pretekov od 7.00 do 8.30 hod.

Účastnícky poplatok: beh, cyklistika a kolieskové korčule

  Štartovné Poznámka
Online registrácia 15 € do 05. septembra 2022
do 07. septembra 2022
Helyszíni nevezés 25 € 10. septembra 2022

 

 

 

 


Účasť na Masovom behu je bezplatná, zaregistrovať sa je možné  len na mieste v deň pretekov !

Pretekári obdržia tričko, účastníci masového behu nálepku.

Informácie: 0915 900132, 0905 332459, alebo pod menu Kontakt.

INÉ INFORMÁCIE

  • Časy pretekárov v každej kategórii sa budú merať elektronicky.
  • Každý pretekár sa zúčastní pretekov na vlastnú zodpovednosť (za maloleté dieťa berie zodpovednosť rodič / vedúci klubu), pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Registrácia maloletého dieťaťa je platná iba so súhlasom rodiča, prípadne vedúceho klubu, ktorý musí podpísať súhlas! Súhlas prosíme odovzdať / vyplniť pri registrácií pri preberaní štartového čísla.
  • Za prípadné zranenia organizátori nezodpovedajú a pretekári nemajú nárok na odškodnenie.
  • Pre cyklistov a súťažiacich na kolieskových korčuliach ochranná prilba je povinná, pre inlineistov sú  doporučené chrániče kolien, lakťov a zápästia!
  • Dôležité! Počas podujatia budú platiť aktuálne epidemiologické nariadenia.
  • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií pretekov.